Priser för inläggning av djur from 1 oktober 2021
Nyregistrering av djur kostar 300 kr + moms, oavsett antal härstamningsled, men maximalt fyra led läggs in.
Att registrera in nya djur utan härstamning och ras i det officiella avelsregistret är kostnadsfritt.
När en ny besättning ansluter sig till Elitlamm Avel registreras besättningens levande djur in i officiella avelsregistret kostnadsfritt.

Cloud: DeploymentDate:2024-04-15 08:26, Version:1.162.0, Build:3049
WebConfig: Version:1.162.0, BatchId:25