Vilket program passar dig?

Gör vårt snabbtest för att veta vilket av Elitlamms program som passar dig och din besättning bäst.

Elitlamm - flera program

Elitlamm finns som två olika program för att passa fårgårdar med olika inriktning och önskemål. Vad du ska välja beror på vilka mål du har med din fårbesättning och vilka funktioner du vill ha i ditt dataprogram. Det beror också på om du vill vara ansluten till det officiella avels- och härstamningsregistret eller inte, och om du vill vara med i genbank.

Läs mer innan du bestämmer dig

Läs mer om våra två program för att se vad de innehåller och vilket som passar dig bäst. Vill du vara med i Avels- och härstamningsregistret eller har genbank -välj Avel & Produktion. I både Avel & Produktion och Fritid finns Stalljournal, Läkemedelsjournal och Elitlamm Puls. 

Om du inte behöver ett fårdataprogram - välj AvelMini!

Om du inte har behov av ett fårdataprogram utan enbart behöver kunna rapportera in uppgifter till officiellt härstamningsregister eller till genbank så kan du välja AvelMini.

Stalljournal

Elitlamms Stalljournal är ett program som ingår när du väljer Elitlamm Avel & Produktion eller Elitlamm Fritid. Läs mer om Stalljournalen.

Läkemedelsjournalen

Elitlamms Läkemedelsjournal samlar alla uppgifter om Läkemedel/preparat. Den ingår när du väljer Elitlamm Avel & Produktion eller Elitlamm Fritid. Läs mer om Läkemedelsjournalen.

Elitlamm Puls

Elitlamm Puls använder du i mobilen eller på surfplattan. Den ingår i Elitlamm Fritid och Elitlamm Avel & Produktion och kompletterar dessa program så att du kan registrera uppgifter direkt i fårstallet eller ute på betet. Läs mer om Elitlamm Puls.

Elitlamm Foder

Elitlamm Foder är ett kompletterande program som du använder för att beräkna och optimera ditt foder.  Elitlamm Foder ingår när du väljer Elitlamm Avel & Produktion.Läs mer om Elitlamm Foder.

Har du redan bestämt dig?

Här kan du registrera dig som ny användare.

Vill du bli kontaktad?

Om du har frågor eller vill diskutera vilken variant av Elitlamm som passar dig bäst, så kontakta oss på support@elitlamm.com

Byta program?

Det går bra att byta program. Maila support@elitlamm.com så hjälper vi dig.


Hjälp, jag kan inte registrera mig!

I några fall kan du inte registrera dig via den vanliga registreringen utan behöver istället kontakta kansliet:

  1. Om du redan är med i genbank för allmogefår Läs mer
  2. Om någon annan besättning är registrerad på ditt SE-nummer Läs mer
  3. Om du tidigare använt Elitlamm Läs mer

Cloud: DeploymentDate:2024-05-06 20:19, Version:1.163.0, Build:3058
WebConfig: Version:1.163.0, BatchId:25