Genbanker i Elitlamm

En fjärdedel av alla besättningar i Elitlamm är genbanker med antingen allmogefår eller gutefår. En genbank arbetar för att bevara sin ras med dess unika gener så att rasen inte förändras. Om du har, eller tänker skaffa allmogefår eller gutefår, så använder du Elitlamm i ditt vardagsarbete med fåren. Du dokumenterar inköp och försäljning av dina djur, lamm som föds och djur som dör och du registrerar de specifika egenskaper som just din ras har. För att hålla djur i genbank behöver du vara medlem i den förening som arbetar med din ras och har rasens stambok i Elitlamm. Redovisningen om fåren till föreningen kan du sköta via Elitlamm. 


Läs vilket program du ska välja för att det ska passa din genbank HÄR


Föreningar ansvarar för genbanker

Tre föreningar i Sverige arbetar för rasernas bevarande och ansvarar för varsin genbank:

Föreningen Svenska Allmogefår

Föreningen Gutefåret

GutefårAkademin

Elitlamm har ett nära samarbete med föreningarna och utvecklar programmet tillsammans.


 

Ersättning för hotade husdjursraser

Jordbruksverket stödjer genbankerna eftersom "de är en del av ett levande kulturarv samtidigt som mångfald inom raserna gör dem bättre rustade att möta nya miljöer och villkor". Detta innebär att du kan söka miljöersättning för hotade husdjursraser. Ersättningen ska ungefär motsvara den merkostnad du har för att dokumentera dina djur. För att kunna söka ersättningen behöver din besättning och dina djur finnas med i Elitlamm. 

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida jordbruksverket.se

Gör så här!

Om du har köpt genbanksdjur och vill ansluta din besättning till genbank gör du så här: 

1. Gå med i Elitlamm
2. Elitlamms support hjälper dig att registrera in dina djur

3. Gå med i någon av de tre föreningarna

4. Ansök om att ansluta din besättning till genbank


Cloud: DeploymentDate:2024-05-06 20:19, Version:1.163.0, Build:3058
WebConfig: Version:1.163.0, BatchId:25