Elitlamm Avel

Svenska Fåravelsförbundet (SF) använder Elitlamm som sitt program för att erbjuda fårbesättningar officiell avels- och härstamningskontroll. SF är registerförande avelsorganisation för samtliga fårraser i Sverige. Elitlamm och Svenska Fåravelsförbundet har ett nära samarbete och det är SF:s kansli som sköter all support när du hör av dig med frågor om Elitlamm på support@elitlamm.com.Årsstatistik

Här kan du se sammanställd årsstatistik över djur och besättningar som är med i det officiella avels- och härstamningsregistret. Ny statistik för det gångna året presenteras 17 februari.

Årsstatistik 2020

Tidigare:
Årsstatistik 2019
Årsstatistik 2018
Årsstatistik 2017
Årsstatistik 2016
Årsstatistik 2015
Årsstatistik 2014
Årsstatistik 2013
Årsstatistik 2012

Getter

Svenska Fåravelsförbundet ansvarar även för registreringen av lantrasgetter för de besättningar som söker ersättning för hotade husdjursraser. Om du har frågor eller vill registrera din besättning i Elitlamm AvelMiniGet, kontakta support@elitlamm.com så får du svar och hjälp att komma igång.

Kontakta Svenska Fåravelsförbundet

Du når Svenska Fåravelsförbundet antingen via deras kansli support@elitlamm.com eller via deras hemsida www.faravelsforbundet.com

Cloud: DeploymentDate:2021-07-24 19:53, Version:1.130.0, Build:2494
WebConfig: Version:1.130.0, BatchId:20