Gå tillbaka till presentationen av Avel & Produktion
HÄR

Du kan också titta på:
Djurregistret
Djurkortet
Behandlingar
Vägning i Mobil
Släktskapstest
Läkemedelsjournal
Lamning i Elitlamm Mobil
Att registrera lamning i mobilen innebär att du kan göra det direkt på plats i fårstallet. Målet är att du ska klara registreringen med så få knapptryck som möjligt.


1. Du väljer vilken tacka som lammat.

2. Programmet föreslår dagens datum. Ändra om det behövs.

3. Du talar om antal levande resp döda lamm.

4. Modersinstinkt och lamningsstatus är bra information att fylla i, inför kommande års lamningar.

5. Anteckningar vid lamningen ger stöd åt minnet.

 

6. Programmet håller reda på nästa lammnummer.

7. Du kan ange födelsevikt.

8. Om du vill markerar du lammets kondition.

9. Du kan markera om lammet är ett flasklamm.

10. Programmet håller reda på vem som är far och håller reda på lammets ras (eller rasandelar).

Cloud: DeploymentDate:2024-05-06 20:19, Version:1.163.0, Build:3058
WebConfig: Version:1.163.0, BatchId:25