Gå tillbaka till presentationen av Avel & Produktion HÄR

Du kan också titta på: 
Djurregistret 
Stalljournal
Stalljournalen följer Jordbruksverkets regler. Du registrerar alla uppgifter i Elitlamm. Händelser som ska journalföras förs över till en Förhandsgranskning i journalen. Du godkänner dem och de förs in i Stalljournalen. 

1. Du kan ha flera journaler

2. I Förhandsgranskningen kontrollerar du att allt stämmer.

3. I journalen har du en sida med Ingånghändelser och en sida med utgångshändelser.

4. Du kan ladda ned journalen som PDF eller skriva ut den.

1. Bara tryck på knappen för att godkänna att händelser förs in i journalen.

2. Utgående händelse är röda.

3. Ingående händelser är gröna.

4. Om något blivit fel kan du ändra innan du godkänner händelserna.

5. Du kan radera en händelse som inte ska föras in i journalen.

Cloud: DeploymentDate:2024-07-04 10:58, Version:1.164.0, Build:3067
WebConfig: Version:1.164.0, BatchId:26