Gå tillbaka till presentationen av Avel & Produktion HÄR
Djurregistret 
Med djurlistan i Avel & Produktion håller du bra koll på dina djur.1. Listan visar dina djur. Du har en lista för tackorna, en för baggarna och en för lammen eller kan du välja att se alla dina djur.

2. Du kan se och göra anteckningar på djuren.

3. Du kan betygsätta dem för att ha koll på vilka som fungerar bra.

4. Du kan välja vilka uppgifter du vill se i listan.

5. Du kan välja vilka djur du vill se, t ex bara slaktade djur eller djur födda ett visst år.

6. Du kan skriva ut listan.

7. Klicka på djurnumret så kan du titta på djurkortet.Cloud: DeploymentDate:2024-07-04 10:58, Version:1.164.0, Build:3067
WebConfig: Version:1.164.0, BatchId:26