Gå tillbaka till presentationen av Avel & Produktion HÄR
Djurkortet samlar all information om djuret

1. Du ser alla avkommor

2. Du ser härstamningen

3. Du kan göra egna anteckningar om djuret

4. Du kan skriva ut härstamningsbevis


Djurkortet har flera flikar med mer information:

5. Flikarna Päls och Ull visar mönstringen av djuret

6. Vägningar och hullbedömningar visas i siffror och diagram

7. Du ser alla behandlingar och ev sjukdomar

8. Här visas avelsvärden

9. Alla händelser i Stalljournalen samlade

10. Uppgifter om betäckning och lamning under alla år


Cloud: DeploymentDate:2024-04-15 08:26, Version:1.162.0, Build:3049
WebConfig: Version:1.162.0, BatchId:25