Gå tillbaka till presentationen av Avel & Produktion HÄR

Behandlingar

När du registrerar behandlingar i Elitlamm får du hjälp med vad du behöver registrera. Du kan registrera alla sorters behandlingar, både med och utan preparat/läkemedel.


1. Alla behandlingar som innehåller preparat eller läkemedel förs över till din Läkemedelsjournal automatiskt.

2. Du anger hur många dagars karens preparatet har, programmet räknar ut sista karensdag som visas på djurkortet.

3. Programmet kommer ihåg, och föreslår, uppgifter du tidigare har registrerat.

4. Du kan alltid göra egna anteckningar i samband med behandlingen.


Cloud: DeploymentDate:2024-04-15 08:26, Version:1.162.0, Build:3049
WebConfig: Version:1.162.0, BatchId:25