Gå tillbaka till presentationen av Avel & Produktion
HÄR.

Du kan också titta på:
Djurregistret
Djurkortet
Behandlingar
Lamning i Mobil
Släktskapstest
Läkemedelsjournal
Vägning i Elitlamm Mobil

Du kan registrera vägning på lamm eller vuxna djur. På vuxna djur kan du även registrera hull. Om du har lite sämre uppkoppling ute i fårstallet så kan du ladda ned djuren till mobilen innan du går ut. Med vägningen i mobilen klarar du dig med den allra enklaste våg.

 

1. Stora siffror syns bra även på en mindre display.

2. Skriv in de två sista siffrorna i djurnumret, programmet letar upp rätt djur!

3. Markera hull genom att dra med fingret längs listen.

4. Programmet visar senaste vägningen och visar ökning/minskning sen sist.

5. Stora knappar underlättar.

6. Du ser aktuell information om djuret.

7. Ofta upptäcker man saker vid vägning, gör en anteckning direkt.

8. När du har registrerar några djur ser du en sammanfattning.


Cloud: DeploymentDate:2024-07-04 10:58, Version:1.164.0, Build:3067
WebConfig: Version:1.164.0, BatchId:26