Jordbruksverket

Information om Jordbruksverkets regler för Stalljournal hittar du på www.jordbruksverket.se

Elitlamms Stalljournal

Elitlamms svenska Stalljournal är godkänd av Jordbruksverket och är ett program som du använder tillsammans med Elitlamm Fritid eller Elitlamm Avel & Produktion. Du behöver inte anmäla dig eller registrera dig för att börja använda journalen utan den ingår i Elitlamm Fritid och Elitlamm Avel & Produktion. Stalljournalen startar du från ditt "vanliga" Elitlamm. Stalljournalen säljs inte separat, den kan inte användas tillsammans med Elitlamm AvelMini och kan enbart användas i Sverige.

Säkrare, enklare och billigare

Säkrare

I grundprogrammen finns flera kontrollfunktioner som hjälper dig att hålla reda på att dina djur är korrekt registrerade i Stalljournalen.

Enklare

Du arbetar i Elitlamms grundprogram eller i Elitlamm Mobil, alla händelser som ska journalföras förs automatiskt över till Stalljournalen, där du bara godkänner dem. Du behöver alltså bara registrera uppgifter 1 gång.

Billigare

Stalljournalen ingår gratis i Elitlamm Fritid och Elitlamm Avel & Produktion.

Cloud: DeploymentDate:2021-04-07 20:41, Version:1.128.4, Build:2442
WebConfig: Version:1.128.4, BatchId:19