Snabbtest

Gör detta snabbtest för att få en idé om vilken variant av Elitlamm som passar dig bäst.

Vill du vara med i det officiella avels- och härstamningsregistret?

Att vara med innebär att dina djur finns i ett officiellt register som Svenska Fåravelsförbundet ansvarar för. Det underlättar när du ska sälja djur eftersom du då kan skicka med ett härstamningsbevis. Du kan också få dina djur mönstrade (bedömda) och delta i den avelsvärdering som görs två gånger per år. Det ger dig information om hur bra dina djur är jämfört med andra djur av samma ras i Sverige.
VÄLJ: Elitlamm Avel & Produktion eller Elitlamm AvelMini

Vill du kunna registrera vägning på dina djur, göra slaktprognoser och registrera slaktuppgifter?

Om du vill göra något av detta så väljer du Elitlamm Avel & Produktion. Där kan du registrera vägningar på både lamm och tackor och följa deras viktutveckling. För att beräkna när de är lagom tunga för slakt använder du slaktprognoserna och kan sedan föra över eller själv registrera de uppgifter du får tillbaka från slakteriet.
VÄLJ: Elitlamm Avel & Produktion

Vill du tillbringa så lite tid som möjligt vid datorn?

Om du vill kunna registrera de uppgifter som krävs för att vara med i Avels- och härstamningsregistret eller genbanken, men inte ett dugg mer så väljer du den minsta varianten av Elitlamm, AvelMini. Detta är mer ett inrapporteringssystem än ett dataprogram och innehåller enbart det som krävs. Du kan i princip registrera dina uppgifter två gånger per år, det räcker.
VÄLJ: Elitlamm AvelMini

Är du med/vill vara med i genbank?

Föreningen Gutefåret, Föreningen Svenska Allmogefår och Gutefårsakademin har alla sina genbanker i Elitlamm. Du registrerar dina uppgifter i Elitlamm och de förs direkt in bland genbankernas uppgifter.
VÄLJ: Elitlamm Avel & Produktion eller Elitlamm AvelMini

Söker du ersättning från Jordbruksverket för utrotningshotade djur?

För att kunna söka ersättning för utrotningshotade djur (finull, gutefår, allmoge) så ställer Jordbruksverket som krav att du ska vara med i det officiella Avels- och härstamningsregistret som finns i två av Elitlamms produkter. Både din besättning och dina djur ska finnas registrerade före ansökningsdatum för ersättning går ut.
VÄLJ: Elitlamm Avel & Produktion eller Elitlamm AvelMini

Vill du använda Elitlamms Stalljournal?

Elitlamms Stalljournal är ett program som du använder för att smidigt kunna sköta din journalföring. Stalljournalen ingår som en del i Elitlamm Fritid och Elitlamm Avel & Produktion. Du registrerar händelser i ditt vanliga Elitlamm och händelser som ska journalföras förs över till din Stalljournal automatiskt, sedan godkänner du bara att händelserna är korrekta och journalföringen är klar. Stalljournalen följer Jordbruksverkets regler.
VÄLJ: Elitlamm Avel & Produktion eller Elitlamm Fritid

Vill du registrera behandlingar och få en Läkemedelsjournal?

I Elitlamm kan du registrera sjukdomar och behandlingar på dina djur. Alla uppgifter från de behandlingar med läkemedel/preparat som du registrerar samlas i din läkemedelsjournal, vilket gör att du uppfyller myndighetskraven från Jordbruksverket.
VÄLJ: Elitlamm Avel & Produktion eller Elitlamm Fritid

Vill du använda Elitlamm Puls för mobilen?

Elitlamm Puls är ett program speciellt framtaget för mobiler och surfplattor. Elitlamm Puls och datorversionen av Elitlamm kompletterar varandra.
VÄLJ: Elitlamm Avel & Produktion eller Elitlamm Fritid

Följande saker är inte relevant när du väljer program

Antal djur

- man skulle kunna tro att det finns ett samband mellan få djur-litet program, många djur-stort program, men så är inte fallet. Här styr istället vad du vill registrera, vilka mål du har och din inställning till datorn och mobilen som arbetsredskap.

Support

- du har samma tillgång till support via mail och telefon oavsett vilket program du väljer. Du betalar inte extra för support.

Ras

- oftast påverkas inte valet av program av vilken ras dina djur har. Det du kan tänka på är att om du har djur av gutefår eller allmogeras och vill vara med i genbank och/eller söker ersättning för utrotningshotade djur så ska du välja Elitlamm Avel & Produktion eller Elitlamm AvelMini

Om du är ny fårägare eller haft djur i 10 år

- har ingen betydelse. Ditt engagemang, intresse och din nyfikenhet är det som styr.


Cloud: DeploymentDate:2024-05-06 20:19, Version:1.163.0, Build:3058
WebConfig: Version:1.163.0, BatchId:25