I några fall kan du inte registrera dig som vanligt från Elitlamms hemsida utan du behöver kontakta support@elitlamm.com

Om du redan är med i genbank för allmogefår

Föreningen Svenska Allmogefår har lagt in alla besättningar och alla djur som finns inom genbankerna i Elitlamm. Om du själv vill använda Elitlamm så kan du därför inte registrera dig som vanligt från vår hemsida, därför att din besättning redan finns inlagd. Kontakta istället support@elitlamm.com och meddela din mailadress så ordnar vi inloggning. De program som passar dig som har genbank är  Elitlamm Avel & Produktion eller Elitlamm AvelMini.

Om någon annan besättning är registrerad på ditt SE-nummer

Om du har flyttat in på en gård, där den tidigare ägaren var med i Elitlamm så finns redan ditt SE-nummer registrerat och du kan inte registrera dig från hemsidan. Kontakta support@elitlamm.com så hjälper vi till.

Om du tidigare har använt Elitlamm

Om du tidigare har använt Elitlamm finns din besättning redan registrerad och du behöver inte skapa en ny inloggning. Kontakta istället support@elitlamm.com så öppnar vi din gamla registrering. Vill du passa på att byta program samtidigt så ordnar vi även det.

Du når kansliet på mail: support@elitlamm.com

Saknar du Produktionsplatsnummer?

För att kunna registrera dig för Elitlamm behöver du ett Produktionsplatsnummer. Om du arbetar för en myndighet eller organisation och därmed saknar produktionsplatsnummer men skulle vilja använda Elitlamms program så mailar du info@elitlamm.comVi hjälper dig med en registrering. Maila kontaktperson, telefonnummer och adress.


Cloud: DeploymentDate:2024-05-06 20:19, Version:1.163.0, Build:3058
WebConfig: Version:1.163.0, BatchId:25