Gå tillbaka till presentationen av Avel & Produktion HÄR

Du kan också titta på:
Djurregistret
Djurkortet
Behandlingar
Lamning i Mobil
Vägning i Mobil
Släktskapstest
Läkemedelsjournal
Stalljournal
Härstamningsbevis
Varje djur i avelsregistret har ett härstamningsbevis som du får när du köper ett djur. När du säljer ett djur laddar du själv ned och skickar eller skriver ut härstamningsbeviset från ditt Elitlamm.
 1. Varje rasförening har sin logotype på härstamningsbeviset.

2. Du ser härstamning i 4 led.

3. Födsel och mönstringsuppgifter finns med.

4. Avelsvärden visas för djur av de raser som har avelsvärdering.

5. Uppfödare och ägare visas

6. Svenska Fåravelsförbundet är ansvarig för Avelsregistret.


Cloud: DeploymentDate:2024-07-04 10:58, Version:1.164.0, Build:3067
WebConfig: Version:1.164.0, BatchId:26