Var hittar du Gårdsfacit?
Gårdsfacit ingår som en del i vårt största program Elitlamm Avel & Produktion. Du betalar inget extra för Gårdsfacit. HÄR kan du läsa mer om vad Elitlamm Avel & Produktion innehåller.

Gårdsfacit -ett bokslut över lamningsåret

Mycket av det som finns i Elitlamm handlar om enskilda djur, men Gårdsfacit sammanfattar hela besättningen under ett lamningsår. Du kan se det som en balans- och resultaträkning för fåren, där du dessutom kan jämföra resultatet mellan olika lamningsår. Gårdsfacit ger dig t ex svar på frågor som: Ökar intäkten per slaktat lamm? Har födelsevikterna ökat eller minskat?

Inga nya registreringar krävs -all information finns redan
Gårdsfacit sammanställer uppgifter som redan finns i ditt Elitlamm, du behöver inte göra några nya registreringar för att kunna jämföra och analysera. Sammanställningen innehåller nästan 40 olika uppgifter, varje uppgift presenterad för de senaste 5 åren. I Gårdsfacit hittar du ett antal viktiga Nyckeltal som t ex Andel tomma tackor, Rekryteringsprocent och Kg lammkött per tacka.

Lättlästa tabeller med förklaringar
Tabellen är lättläst tack vare de förklaringar vad uppgifterna innebär om du håller muspekaren över en text. På samma sätt finns förklaring till de olika siffrorna. Se bild nedan.Nyckeltal underlättar jämförelser

I Gårdsfacit finns ett antal nyckeltal presenterade. Eftersom nyckeltalen är gemensamma för alla fårägare i Sverige så underlättar de när du:
  • Har kontakt med veterinär
  • Anlitar annan rådgivare
  • Deltar i Erfagrupper
I Gårdsfacit finns bl a följande nyckeltal:
  • Lammtal -levande och dödfödda lamm per lammande tacka
  • Andel lamm till slutändamål
  • Rekryteringsprocent
  • Lammresultat-lamm till slutändamål per tacka som gått med bagge
  • Kg lammkött per tacka
Samarbete ger bästa resultatet
Gårdsfacit är ett samarbete mellan Gård & Djurhälsan, Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm. Vi kommer att fortsätta att utveckla Gårdsfacit med fler uppgifter tillsammans med dig som djurägare för att kunna belysa ännu fler delar av din besättning.

Cloud: DeploymentDate:2024-07-04 10:58, Version:1.164.0, Build:3067
WebConfig: Version:1.164.0, BatchId:26