Frågor & svar om Elitlamm Mobil

1.       Hur börjar jag med Elitlamm Mobil? Om du har Elitlamm Fritid eller Elitlamm Avel & Produktion så kan du börja använda mobilen direkt. Om du inte tidigare har använt Elitlamm så börjar du med att registrera dig för Elitlamm Fritid eller Elitlamm Avel & Produktion på vår hemsida. Sedan har du tillgång till både Elitlamm i datorn och Elitlamm i mobilen.

2.       Hur loggar jag in? Surfa till https://m.elitlamm.com och logga in med din vanliga elitlammsinloggning.

3.       Vad kostar Elitlamm Mobil? Elitlamm Mobil är gratis och ingår i Elitlamm Fritid och Elitlamm Avel & Produktion.

4.       Kan jag använda enbart mobilen eller måste jag använda vanliga Elitlamm också? Elitlamm Mobil är ett komplement till vanliga Elitlamm. Mobilen är bäst för snabba "här-och-nu"-registreringar i fårstallet eller på betet. När du vill se mycket uppgifter, göra jämförelser eller titta på statistik är vanliga Elitlamm bättre.

5.       Kan jag använda Elitlamm Mobil på surfplatta? Ja, Elitlamm Mobil fungerar utmärkt på surfplatta.

6.       Fungerar Elitlamm Mobil på alla telefoner? Ja. Det som påverkar hur bra det fungerar är framförallt mobiltäckningen.

7.       Förs uppgifter över från mobilen till Stalljournalen? Uppgifter från Elitlamm Mobil förs över till förhandsgranskningen i Stalljournalen på samma sätt som från vanliga Elitlamm.

8.       Kan jag använda mobilen om jag har Elitlamm AvelMini? Nej

9.   Hur registrerar jag lamning? Du registrerar lamning direkt på tackans djurkort.

10.   Hur registrerar jag adoption? I mobilen registrerar du adoptionen på lammkortet. Registrera först lamningen på tackan. Sedan registrerar du adoptionen på lammkortet. Du kan adoptera bort lamm både till tackor som har lammat och till tackor som ännu inte har lammat.

11.   Hur registrerar jag flasklamm? Antingen registrerar du det direkt vid lamningen eller på lammkortet.

12.   Hur ändrar jag en lamning? I denna version av Elitlamm Mobil kan du inte ändra lamningen. Gör ändringen i ditt vanliga Elitlamm.

13.   Hur registrerar jag vägning? Du väljer sidan Vägning, laddar ner djuren till mobilen eller surfplattan där du har god uppkoppling och börjar väga.

14.   Är Elitlamm Mobil bra att använda för att registrera ifatt vårens lamning? Nej! Har du många lamningsregistreringar som du ligger efter med som har skett för flera veckor sedan så ska du använda vanliga Elitlamm. Lamningsregistrering i mobilen är skapad för att underlätta jobbet på plats direkt i fårstallet.

15.   Är Elitlamm Mobil en App? Varför inte? Elitlamm Mobil är ett program anpassat för mobil, men inte en konventionell app. En app har några nackdelar som vi vill undvika. Med en app-lösning måste vi utveckla en app för varje telefontyp och det blir både dyrt, komplicerat och tar tid. Nu kan vi utveckla ett enda program för alla mobiler där vi även kan dra nytta av delar utvecklade för vanliga Elitlamm. Väljer vi app så måste apparna godkännas av mobiltillverkarna, apparna ska läggas in i deras försäljningskanaler och det ger en extra kostnad för oss. Vi vill kunna komma med nya versioner ganska ofta vilket är svårare med appar. För varje ny version i en app så måste varje användare uppdatera denna i sin telefon, gör man inte det så är risken att elitlammsappen och vanliga Elitlamm inte kommunicerar. Med den lösning i form av ett program som vi har valt så sköter vi alla uppdateringar utan att du behöver uppdatera själv.


Cloud: DeploymentDate:2023-01-30 18:58, Version:1.152.0, Build:2865
WebConfig: Version:1.152.0, BatchId:23