Minimalt jobb vid datorn bara två gånger om året, det räcker om du väljer AvelMini. 

AvelMini

Elitlamm Avel Mini är ett enklare rapporteringssystem för det svenska avels-och härstamningsregistret och till genbankerna för allmogefår och gutefår. Produkten vänder sig till dig som vill rapportera härstamning och mönstring, men inte har behov av ett fårdataprogram. Tanken är att du ska klara dig med att registrera uppgifter två gånger per år och däremellan inte behöva göra så mycket mer. Elitlamm Avel Mini består av enkla skärmbilder där du registrerar dina uppgifter. För att kunna ansöka om ersättning för utrotningshotade djur från Jordbruksverket måste din besättning och de djur du söker ersättning för, finnas registrerade antingen i Elitlamm AvelMini eller i Elitlamm Avel & Produktion. Om du är med i genbank för allmogefår FSA eller genbank för gutefår FGF så kan du välja antingen Avel & Produktion eller AvelMini. Om du vill börja med genbank för Allmogefår så går du först med i Elitlamm och får dina djur inlagda, därefter ansöker du om att få bli genbank se www.allmogefar.se

Observera att Stalljournal och mobilversionen Elitlamm Puls inte ingår i AvelMini.

Innehåll

Livdjurslista
Lammlista
Sälja, köpa och låna ut djur (inte annonsera ut på Marknadsplatsen)
Du kan ta bort djur som dött eller slaktats
Registrera lamning
Registrera mönstring
Se sammanställning av mönstring
Se avelsvärden
Registrera genbanksuppgifter
Skriva ut genbanksintyg för allmogefår

Pris

Elitlamm AvelMini kostar 900:-/år exklusive moms.


Cloud: DeploymentDate:2024-07-04 10:58, Version:1.164.0, Build:3067
WebConfig: Version:1.164.0, BatchId:26