Många köpare finns det!

Över 3100 besättningar i Sverige och Danmark använder idag Elitlamm. Marknadsplatsen når ännu fler eftersom den är öppen för alla köpare.

Skapa en annons

Du skapar din annons direkt i ditt vanliga Elitlammprogram; Elitlamm Avel & Produktion eller Elitlamm Fritid i menyn In&Ut-Försäljning-Skapa Annonser. Om du inte använder Elitlamm men vill annonsera, registrera dig som ny användare. Läs mer

Uppgifter hämtas direkt från Elitlamm

När du skapar en annons så hämtas alla uppgifter om dina djur från Elitlamm. Även kontaktuppgifter om dig som säljare hämtas från Elitlamm. För att skapa en annons väljer du djur, anger pris och skriver (om du vill) en text om djuret/djuren. Annonsen kan därefter direkt publiceras på Marknadsplatsen.

Varje djur presenteras med ett djurkort

Dina utannonserade djur presenteras med ett djurkort som visar de officiella uppgifter som finns registrerade i Elitlamm; ras, kull, uppfödare, ägare och härstamning. För avelsvärderade djur visas även avelsvärden. 

Gör släktskapstest direkt från annonsen

Om köparen själv använder Elitlamm Avel & Produktion, Elitlamm Fritid eller  Elitlamm Produktion så går det att direkt från det visade djurkortet göra ett släktskaptest med egna djur. För dessa Elitlammsanvändare visas också ordinarie djurkort från programmet där all härstamning, mönstring och även uppgifter om avkommor visas. Uppgifter om slakt, hälsa, vägningar eller anteckningar visas inte.

Emblem visar vilken dokumentation du har på dina djur

Emblem uppe i högra hörnet på annonsen visar den officiella dokumentation som du har om djuren som säljs.
     Djuret är med i det officiella avels- och härstamningsregistret.
     Djuret är mönstrat och emblemet visas för gotlandsfår och leicester som är pälsmönstrade, för finullsfår som är ullmönstrade och ryafår som är ryamönstrade. Alla mönstringsuppgifter måste vara registrerade för att emblemet för mönstrat djur ska visas.
     Djuret har avelsvärden.
     Djuret är ett riksbedömt djur av köttras.

Om du vill annonsera ut flera djur i samma annons så är det tydligast om de djuren har samma dokumentation.  Emblemen som visas i annonsen gäller för alla annonsens djur. Dvs om bara ett djur i annonsen är ett avelsdjur så visas inte emblemet för avelsregistret. På djurkorten i annonsen visas också emblemen.
   

Riktigt bra annonser

  • Enkelt att skapa annons - alla uppgifter hämtas från Elitlamm.
  • Många köpare besöker Elitlamms hemsida.
  • Djurkort ger säkra uppgifter för köparen.
  • Släktskapstestet sparar tid
  •    

Cloud: DeploymentDate:2024-07-04 10:58, Version:1.164.0, Build:3067
WebConfig: Version:1.164.0, BatchId:26