Att skaffa får checklista

Läs checklistan från Svenska Fåravelsförbundet om du är nystartare och ska köpa får. Den ger stöd för att inte missa viktiga dokument, för att skydda djuren mot otrevliga sjukdomar och ger andra tips som är bra att känna till:

Att skaffa får-checklista

Köpa djur

När du köper djur från en besättning som är med i Elitlamm så finns det många fördelar. Det här kan du förvänta dig om du själv använder:

 • Elitlamm Avel & Produktion

  • Djuret förs över av säljaren till dig så att du direkt ser det i ditt program
  • Du har ett utförligt djurkort i programmet
  • Djuret förs in i din Stalljournal
  • Du får ett härstamningsbevis om djuret är med i avels- och härstamningsregistret som visas i ditt Elitlamm
  • Om djuret är ett genbanksdjur så får du ett genbanksintyg som visas i ditt Elitlamm
 • Elitlamm Produktion och Elitlamm Fritid

  • Djuret förs över av säljaren till dig så att du direkt ser det i ditt program
  • Du har ett utförligt djurkort i programmet
  • Djuret förs in i din Stalljournal
  • Om djuret du köper är ett avelsdjur resp genbanksdjur följer härstamningsbevis och genbanksintyg med, men uppgifter som registreras om djuret under tiden det finns i din besättning förs inte över till avels- resp genbanksregistret


 • Om du använder Elitlamm AvelMini

                  Djuret förs över av säljaren till dig så att du direkt
                  ser det i ditt program.
                  Du får ett härstamningsbevis som säljaren skickar
                  med på papper eller PDF.
                  Om djuret är ett genbanksdjur så får du ett
                  genbanksintyg som visas i ditt Elitlamm.
 • Om du inte använder Elitlamm kan du förvänta dig

  • Ett härstamningsbevis på papper eller PDF om djuret är med i avels- och härstamningsregistret
  • Ett genbanksintyg på papper eller PDF om djuret är med i genbank

Köpa djur som inte är med i avelsregistret

Djur som inte är med i det officiella avelsregistret Elitlamm Avel kan inte i efterhand läggas in i registret som rasrena. Djuren kan läggas in i avelsregistret men läggs då in med raskoden X, som innebär okänd ras. Vid import av livdjur, embryon såväl som semin, krävs ett härstamningsbevis från en godkänd internationell stambok för att djuret ska kunna registreras som rasrent.

Tänk på att på Marknadsplatsen säljs både elitlammsdjur som är med i Avels- och härstamningsregistret och djur som inte är det. Emblemen guidar dig i annonserna.

Härstamningsbevis

Ett härstamningsbevis är en värdehandling som följer med ett djur vid försäljning om djuret är med i det officiella avels- och härstamningsregistret. Det skickas med av säljaren vid försäljning av ett djur och är utskrivet direkt ur Elitlamm. Inga uppgifter på härstamningsbeviset får vara handskrivna förutom uppgifter om riksbedömning för pälsmönstrade, ull och ryamönstrade djur eftersom dessa uppgifter ännu inte finns inlagda i Elitlamm. Ett handskrivet härstamningsbevis är alltså inte ett officiellt dokument. Var noga med att få se ett härstamningsbevis före köp.

Genbanksintyg

Ett genbanksintyg följer med vid försäljning av djur som ingår i någon av Föreningen Svenska Allmogefårs genbanker.


Cloud: DeploymentDate:2024-07-04 10:58, Version:1.164.0, Build:3067
WebConfig: Version:1.164.0, BatchId:26