Birgit Fag

Titti Strömne
Elitlammsutbildare och rådgivare


Birgit Fag Jönköpings län bor i Gunneryd utanför Gränna i Småland. Hon delar sin arbetstid mellan egen lammproduktion och jobbet som rådgivare på Hushållningssällskapet i Jönköping. Birgit har varit lammproducent sedan 1988 och är rekommenderad mönstrare av gotlandsfår.

Birgit kan hålla grund- och fortsättningskurser i Elitlamm. Hon erbjuder också andra kurser utformade enligt kundens önskemål, liksom individuell rådgivning som hon själv tycker är mest effektivt. Birgits motto är: Det finns inga dumma frågor!

Kontakt: birgit.fag@hushallningssallskapet.se  0708-29 05 45


Titti Strömne Uppland

bor på gården Koby, Fjärdhundra i Uppland. Hon är Lammrådgivare i det egna företaget Glada Fåret. Hon är husdjursagronom med egen finullsbesättning. Titti håller grund-och fortsättningskurser, men håller också kurser och föreläsningar om bl a utfodring, bete, byggnader och allmän fårskötsel, samt rådgivning till enskilda fårägare.
Kontakt:titti@gladafaret.se 070-589 32 33


Anna Törnfelt Gotland 

bor i Alskog, Ljugarn på Gotland. Hon arbetar med det egna lantbruket, rådgivning (numera LRF Konsult) och förtroendeuppdrag som ordförande för LRF Gotland och Gotlands Fåravelsförening. Anna har haft får sedan barnsben; lantrasfår, finull och rya på fädernegården, numera en Gotlandsfårsbesättning på 165 tackor. Hon har arbetat med lammproduktion på Nya Zeeland, på SLU:s tidigare försöksgård Lövsta och haft kurser i lammproduktion på Lövsta Landsbygdsgymnasium i Romakloster under de senaste fem åren.

Anna kan hålla kurser i Elitlamm, både grundkurs och fortsättningskurs, samt även kurser inom produktion och ekonomi. Anna erbjuder också rådgivning till enskilda fårbesättningar och kan stötta nystartade besättningar.

Kontakt: anna.tornfelt@gotlandica.se   0498-493070, 073-707 29 45
Anna Törnfelt

Cloud: DeploymentDate:2024-04-15 08:26, Version:1.162.0, Build:3049
WebConfig: Version:1.162.0, BatchId:25