Aktuella kurser

På denna sida hittar du aktuella kurser för att lära mer om Elitlamm.

Gå en elitlammskurs i höst

Nu presenterar vi datum för höstens tre olika kurser. Nytt för i höst är en kurs med fokus på Avel och sen finns en Kom-igång med Elitlamm Avel & Produktion och en Uppföljning i Avel & Produktion.
Under oktober månad kommer vi också att erbjuda kurser speciellt för dig som har allmogefår i genbank och vill börja med Elitlamm Avel & Produktion. (Mer information om det kommer!)
Alla utbildningar genomförs i digitala verktyget Teams. Kursledare är Titti Strömne, husdjuragronom och lammrådgivare, verksam inom egna företaget Glada Fåret. 

Fokus på Avel i Elitlamm

Nu satsar vi på en ny elitlammskurs med fokus på avel! Är du med i Elitlamm Avel & Produktion och vill undersöka vilka funktioner du har nytta av i ditt avelsarbete? Vi tittar bland annat på anpassade djurlistor, testa släktskap och avelskompassen. Den här kursen är bra att ha inför inköp av avelsdjur, vid urval av egna livdjur, för att sätta avelsmål och för att se besättningens utveckling.

Torsdag 23 september 19.30-20.30
Tisdag 28 september 19.30-20.30

Kom igång med Elitlamm Avel & Produktion

Den grundläggande kursen Kom igång med Elitlamm Avel & Produktion lämpar sig för dig som precis börjat med Avel & Produktion. Kursen är även till för dig som nu har Elitlamm Fritid och funderar på att uppgradera till Avel & Produktion. Under en timme guidar Titti dig igenom grunderna i programmet.

Tisdag 9 nov 19.30-20.30
Torsdag 11 nov 19.30-20.30

Fokus på Elitlamm Avel & Produktion Uppföljning

För dig som känner att du har koll på grunderna i Avel & Produktion erbjuder vi en timme med Fokus på Elitlamm Avel & Produktion - Uppföljning. Det är en kurs som ger dig kunskap och tips om hur du kan få ut bra statistik och underlag som gör det lättare att ta kloka och välgrundade beslut kring din fårhållning. Vad gömmer sig bakom begrepp som Gårdsfacit, Uppfödningsanalys, Hull och Tillväxt. Följ med på en timmes utforskning kring vad Elitlamm kan ge tillbaka för statistik grundat på vad du registrerat.

Tisdag 16 nov 19.30-20.30
Torsdag 18 nov 19.30-20.30

Kurskostnad: 250kr+ moms per uppkoppling, max 20 deltagare.

Anmäl dig HÄR!

Cloud: DeploymentDate:2021-09-07 18:38, Version:1.135.0, Build:2551
WebConfig: Version:1.135.0, BatchId:21