Aktuella kurser

På denna sida hittar du aktuella kurser för att lära mer om Elitlamm.

Kurser i sommar och höst

Under sensommaren planerar vi en kurs om avelsvärden och till hösten kommer det att finnas nybörjarkurser, uppföljningskurser samt en kurs med fokus på Hälsodelarna i Elitlamm. Vi har också fått in önskemål om kurser med fokus på genbank i Elitlamm, det ska vi också försöka få till!

Cloud: DeploymentDate:2022-05-21 22:05, Version:1.149.0, Build:2727
WebConfig: Version:1.149.0, BatchId:21