Aktuella kurser

På denna sida hittar du aktuella kurser för att lära mer om Elitlamm.

Kurser våren 2024

Genbank för allmogefår i Elitlamm Avel & Produktion

Tisdag 16 januari 19.30-20.30

 

Vi startar 2024 med en Elitlammskurs som handlar om hur det är att ha genbank i Elitlamm. Vi visar vilka funktioner som finns speciellt för genbanken i programmet Elitlamm Avel & Produktion. Vi tittar på hur man registrerar egenskaper för genbanksdjur och när man ska göra vad, för att kunna redovisa sin årsrapport till genbanken. Goda möjligheter att ställa frågor och diskutera! Kursen vänder sig både till dig som har Avel & Produktion, men även till dig som nu har AvelMini och bara är nyfiken på det större programmet.

Kurskostnad: 260kr+moms

Anmäl dig HÄR


Fler kurser våren 2024
I december presenteras fler datum för vårens kurser. Det kommer bl a finnas en Kom igång med Elitlamm Avel & Produktion. De passar dig som ganska nyligen börjat med programmet (funkar även för dig som använder Fritid) och vill ha en genomgång av de vanligaste funktionerna som betäckning, lamning och köp & sälj. Även du som ännu inte använder Elitlamm eller du som idag använder Elitlamm AvelMini, men är nyfiken på vårt större program, kan gå kursen. Vår Stalljournalskurs återkommer också i vår. Den passar både för dig som ännu inte startat Stalljournalen i ditt Elitlamm och för dig som startat men vill få en genomgång av hur du ska journalföra. För dig som använt Elitlamm ett tag är kursen Uppföljning i Elitlamm Avel & Produktion en bra möjlighet att lära dig mer om hur du utvärderar din besättning med hjälp av statistik och Gårdsfacit.

Kurser hösten 2024
De två kurserna om avel och avelsvärden blev snabbt fullbokade hösten 2023 och vi återkommer med nya avelskurser! Här kan du se vad avelskursen innehåller:
Fokus på Avel
Den här kursen är bra att gå inför inköp av avelsdjur, för urval av egna livdjur, för att sätta avelsmål och för att se besättningens utveckling.
  • Vi går igenom funktioner i Elitlamm Avel & Produktion som du har nytta av i ditt avelsarbete.
  • Vi tittar bland annat på anpassade djurlistor, testa släktskap, baggplanen och avelskompassen.
  • Vad betyder avelsvärdena och hur kan du använda dem?
Under 2024 så kommer det troligen också ytterligare en kurs med Fokus på Hälsa i besättningen.


Cloud: DeploymentDate:2023-11-08 20:33, Version:1.158.1, Build:2994
WebConfig: Version:1.158.1, BatchId:25