Vilket Elitlamm behöver du?

När du bestämt dig för att skaffa får i genbank så använder du Elitlamm för att dokumentera ditt arbete med fåren. Du kan göra det antingen via Elitlamm Avel & Produktion eller Elitlamm AvelMini. Dessa varianter av Elitlamm är helt olika och vad du ska välja beror på vad du vill få ut av ditt Elitlamm.

Avel & Produktion

Programmet innehåller många funktioner som är bra för det dagliga fårlivet! Ett program för dig som vill följa och dokumentera dina får året runt. Förutom att du kan registrera lamning, genbanksuppgifter, köpa & sälja djur, skriva ut genbanksintyg och registrera slakt/dödsfall så har du:

  • Djurkort för varje djur med alla uppgifter samlade
  • Djurlistor att skriva ut
  • Elitlamm Puls att använda i mobilen
  • Möjlighet att registrera sjukdomar och behandlingar
  • Testa släktskap med egna och andras djur
  • Stalljournal
  • Hälsojournal
  • Kunna annonsera på Elitlamms Marknadsplats
  • Lägga in bilder på djuren
  • Vägningar

Programmet kostar 2000/år exklusive moms.

 

AvelMini

AvelMini är ett enklare rapporteringssystem för dig som enbart har behov av att kunna rapportera in uppgifter till din förening.  Då kan du ofta klara dig med att registrera några gånger om året. Då registrerar du lamning, genbanksegenskaper, försäljning och inköp av djur, slakt och dödsfall samt har möjlighet att skriva ut genbanksintyg för dina levande djur .Observera att Stalljournal och mobilversion av programmet inte ingår i AvelMini.

 

Programmet kostar 900kr/år exklusive moms.

 

Hjälp att komma igång

 I båda programmen ingår att du får support från Elitlamms personal om du har frågor eller behöver hjälp i programmet. Under vår och hösten finns också elitlammskurser för Avel & Produktion via webben som man kan gå för att lära sig mer. Det är inga problem att byta variant av Elitlamm om du inte hamnade rätt från början!

 

Oavsett vad du väljer...

Både Avel & Produktion och AvelMini kan användas om du söker ersättning för utrotningshotade djur. Du kan rapportera in uppgifter till genbanken i Föreningen Svenska Allmogefår och Föreningen Gutefåret via båda varianterna. I både AP och AM är dina djur med i det svenska officiella avels- och härstamningsregistret som Svenska Fåravelsförbundet (SF) är ansvarig för. Den utveckling som vi gör av funktioner sker framförallt i Avel & Produktion. 


Cloud: DeploymentDate:2024-07-04 10:58, Version:1.164.0, Build:3067
WebConfig: Version:1.164.0, BatchId:26