Många köpare finns det!

2900 besättningar i Sverige och Danmark använder idag Elitlamm. Marknadsplatsen når ännu fler eftersom den är öppen för alla köpare.

Skapa en annons

Du skapar din annons direkt i ditt vanliga Elitlammprogram; Elitlamm Avel & Produktion eller Elitlamm Fritid i menyn In&Ut-Försäljning-Skapa Annonser. Om du inte använder Elitlamm men vill annonsera, registrera dig som ny användare. Läs mer

Uppgifter hämtas direkt från Elitlamm

När du skapar en annons så hämtas alla uppgifter om dina djur från Elitlamm. Även kontaktuppgifter om dig som säljare hämtas från Elitlamm. För att skapa en annons väljer du djur, anger pris och skriver (om du vill) en text om djuret/djuren. Annonsen kan därefter direkt publiceras på Marknadsplatsen.

Varje djur presenteras med ett djurkort

Dina utannonserade djur presenteras med ett djurkort som visar de officiella uppgifter som finns registrerade i Elitlamm; ras, kull, uppfödare, ägare och härstamning. För avelsvärderade djur visas även avelsvärden. 

Gör släktskapstest direkt från annonsen

Om köparen själv använder Elitlamm Avel & Produktion, Elitlamm Fritid eller  Elitlamm Produktion så går det att direkt från det visade djurkortet göra ett släktskaptest med egna djur. För dessa Elitlammsanvändare visas också ordinarie djurkort från programmet där all härstamning, mönstring och även uppgifter om avkommor visas. Uppgifter om slakt, hälsa, vägningar eller anteckningar visas inte.

   

Riktigt bra annonser

  • Enkelt att skapa annons - alla uppgifter hämtas från Elitlamm.
  • Många köpare besöker Elitlamms hemsida.
  • Djurkort ger säkra uppgifter för köparen.
  • Släktskapstestet sparar tid
  •    

Cloud: DeploymentDate:2021-04-30 11:35, Version:1.129.3, Build:2457
WebConfig: Version:1.129.3, BatchId:19