Officiell härstamning Elitlamm Avel

I Elitlamm finns det svenska officiella avels- och härstamningsregistret. Svenska Fåravelsförbundet (SF) är registerförande avelsorganisation för samtliga fårraser i Sverige. För att din besättning ska vara med i Officiell härstamning väljer du antingen vårt fårdataprogram Elitlamm Avel & Produktion eller inrapporteringssystemet Elitlamm AvelMini. Elitlamm och Svenska Fåravelsförbundet har ett nära samarbete och det är SF:s kansli som sköter all support när du hör av dig med frågor om Elitlamm på support@elitlamm.com.Hur får djur officiell härstamning?

I Elitlamm finns både djur som har officiell härstamning och djur som inte har det. När du köper djur så var noga med att kontrollera om det finns godkänd dokumentation på djuret om du vill att det ska vara med i officiella avelsregistret.

När nya djur läggs in i det officiella avelsregistret kan det exempelvis gälla djur som köpts från en besättning som inte är ansluten till Elitlamm eller importerade livdjur, embryon eller sperma. För att kunna registrera in härstamning på djur vars föräldrar inte finns i avelsregistret behöver vi en god dokumentation av deras bakgrund. Uppfödarens uppgifter ska kunna styrkas med journalanteckningar typ "Fårägarens Fickbok" eller motsvarande. I tveksamma fall, eller om man vill söka dispens, är det alltid respektive rasförening som har sista ordet.

Några raser har stängd stambok, vilket innebär att inga nya djur kan föras in förutom lamm som har renrasiga föräldrar. Följande raser har stängd stambok: Finull, Dorper och Poll Merino.

Djur som inte har godkänd dokumentation av härstamning kan ändå läggas in i officiell härstamning, men rasen sätts då till X - okänd ras. På sikt kan avkommorna få en mer dokumenterad ras om t ex en bagge med officiell härstamning och dokumenterad ras används. Ett djur räknas som renrasigt när det uppnått 93,75% av en ras. (Gäller inte för djur med sluten stambok eller djur inom genbank).

Läs mer om priser för inläggning av djur HÄR!

Getter

Svenska Fåravelsförbundet ansvarar även för registreringen av lantrasgetter för de besättningar som söker ersättning för hotade husdjursraser. Om du har frågor eller vill registrera din besättning i Elitlamm AvelMiniGet, kontakta support@elitlamm.com så får du svar och hjälp att komma igång.

Kontakta Svenska Fåravelsförbundet

Du når Svenska Fåravelsförbundet antingen via deras kansli support@elitlamm.com eller via deras hemsida www.faravelsforbundet.com


Årsstatistik

Här kan du se sammanställd årsstatistik över djur och besättningar som är med i det officiella avels- och härstamningsregistret. Ny statistik för det gångna året presenteras 17 februari.

Årsstatistik 2021

Tidigare:
Årsstatistik 2020 
Årsstatistik 2019
Årsstatistik 2018
Årsstatistik 2017
Årsstatistik 2016
Årsstatistik 2015
Årsstatistik 2014
Årsstatistik 2013
Årsstatistik 2012


Cloud: DeploymentDate:2023-01-30 18:58, Version:1.152.0, Build:2865
WebConfig: Version:1.152.0, BatchId:23