Elitlamm Fritid

Elitlamm Fritid är till för dig som har får som fritidsintresse och vill ha ett program för att hålla bra koll på dina djur. Du kan registrera allt som händer dina djur under fåråret; från lamning tills de säljs eller slaktas. I programmet får du djurlistor och djurkort och kan göra samlade anteckningar och lägga till bilder på dina djur.  I Elitlamm Fritid har du tillgång till Stalljournalen, du kan annonsera ut dina djur på Marknadsplatsen och du kan använda Elitlamm Puls i mobilen. 


Programmet är till för dig som vill samla all kunskap om dina djur i ett dataprogram, men inte har behov av att vara med i avels- och härstamningsregistret eller i genbank. Tänk på att om du vill kunna sälja djur med härstamningsbevis så ska du istället välja Elitlamm Avel & Produktion. Samma sak gäller om du har köpt djur som redan är med i avels-och härstamningsregistret och du vill att de ska fortsätta vara det. Om du har många djur så att du t ex vill göra slaktprognoser, förflyttning av många djur mellan beten eller vill göra mer analyser av din gård så är Elitlamm Avel & Produktion ett bättre val.

Innehåll

Djurregister

Djurkort

Lamning


Vägning

Sjukdomar

Behandlingar

Läkemedelsjournal

 

Köp&sälj

Lån&utlåning

Annonsering på Marknadsplatsen

Lägga in bilder på dina djur

Testa släktskap

Slakt

Stalljournal

Elitlamm Puls för mobilen

Välj INTE

Elitlamm Fritid om du vill vara med i det officiella Avels-och härstamningsregistret eller om du har Genbank. Då ska du istället välja Elitlamm Avel & Produktion eller Elitlamm AvelMini.

Pris

För Elitlamm Fritid betalar du 1000kr/år exklusive moms.


Cloud: DeploymentDate:2024-07-04 10:58, Version:1.164.0, Build:3067
WebConfig: Version:1.164.0, BatchId:26