Elitlamm Foder

Ta tempen på din gård och din produktion. Sätt upp egna mål och förbättra lönsamheten med hjälp av Elitlamm Analys. Underlätta dina vägval!


Elitlamm Foder

Elitlamms foderstatsprogram är framtaget för att kunna räkna foderstater som tar hänsyn till näringsmässiga krav och som dessutom är kostnadseffektiva. Programmet är utrustat med en optimeringsfunktion som tar fram den billigaste lösningen utifrån de krav som du anger. I foderstatsprogrammet finns grundläggande riktlinjer för näringsbehov av olika djurkategorier. I nuvarande version finns riktlinjer för tackor i olika stadier samt för växande lamm. Elitlamm Foder ingår i vårt stora program Elitlamm Avel & Produktion, men du kan också använda Elitlamm Foder separat.


Beställ Elitlamm Foder

Elitlamm Foder ingår kostnadsfritt i vårt största program Elitlamm Avel & Produktion. Du kan också köpa Elitlamm Foder separat för 500kr/12 månader (+moms). För att beställa programmet mailar du till support@elitlamm.com 


Cloud: DeploymentDate:2024-07-04 10:58, Version:1.164.0, Build:3067
WebConfig: Version:1.164.0, BatchId:26