Elitlamm Avel & Produktion

Elitlamm Avel & Produktion är vårt största program, med bredd och flest funktioner. Skälen att välja detta program är väldigt olika och variationen i de besättningar som använder programmet är stor både vad gäller storlek på besättning, inriktning och mål. Gemensamt är att väljer du Avel & Produktion så är du intresserad av att jobba med detaljerade Djurkort som samlar all information om ditt djur och du vill kunna se och skriva ut listor på dina djur. Ofta vill du ha möjlighet att registrera mycket om dina djur, det kan gälla hälsa, vägningar och slakt, men även kunna göra egna anteckningar och lägga in bilder på djuren. Med Avel & Produktion har du också möjlighet att annonsera ut dina djur på Marknadsplatsen.

I Avel & Produktion kan du dessutom registrera mönstring och få avelsvärden på dina djur. Om du söker ersättning för utrotningshotad ras så är det Avel & Produktion eller AvelMini du behöver. Om du är med i genbank för allmogefår FSA eller genbank för gutefår FGF så kan du välja antingen Avel & Produktion eller AvelMini. Om du vill börja med genbank för Allmogefår så går du först med i Elitlamm och får dina djur inlagda, därefter ansöker du om att få bli genbank se www.allmogefar.se

De flesta som använder Elitlamm Avel & Produktion använder också Elitlamms Stalljournal som ingår fritt i programmet. Du kan även använda Elitlamm Puls som är anpassat för mobiler och surfplattor. Foderprogram och Gårdsfacit underlättar för att hålla koll på din produktion.

Innehåll
Djurkort     
Lamning     

Vägning     
Sjukdomar
 
Köp&sälj
Lån&utlåning
Baggplan
Annonsering på Marknadsplatsen
Bilder på dina djur

Mönstring
Avelsvärdering
Slakt
Slaktprognoser
Dräktighetsscanning
Genbanksuppgifter

Elitlamm Puls för mobilen
Statistik
Gårdsfacit
Foderoptimering

Pris

För Elitlamm Avel&Produktion betalar du 2000kr/år exklusive moms.


Cloud: DeploymentDate:2024-07-04 10:58, Version:1.164.0, Build:3067
WebConfig: Version:1.164.0, BatchId:26