Djurkort

För alla djur som annonseras ut på Marknadsplatsen kan du se mer information på ett Djurkort. För ett djur som är med i det officiella avels- och härstamningsregistret visas uppgifter om ras, kull, härstamning i tre led, uppfödare och säljare. Om djuret är avelsvärderat visas avelsvärden. Om du själv använder Elitlamm Avel & Produktion, Elitlamm Fritid eller Elitlamm Produktion kan du även se ett mer detaljerat djurkort med fullständig härstamning, mönstring (om djuret är mönstrat) och uppgifter om avkommor.

Avels- och härstamningsregistret Elitlamm Avel

Många djur i Elitlamm finns med i det officiella avels- och härstamningsregistret, Elitlamm Avel. När du köper ett djur som är med i avels- och härstamningsregistret så ska säljaren skicka med ett härstamningsbevis som visar ras, härstamning, avkommor och för vissa djur även avelsvärden. Det ska vara utskrivet ur Elitlamm och varje djur ska ha en elitlammskod. Svenska Fåravelsförbundet är huvudman för registret. För mer information, kontakta support@elitlamm.com

Genbanker

Djur inom Elitlamm kan också vara med i genbank, antingen genbank för gutefår i Föreningen Gutefår (FGF) eller för allmogefår i Föreningen Svenska Allmogefår (FSA). En genbanks syfte är att bevara fårraser som är ursprungliga och som riskerar att försvinna. När du köper ett genbanksdjur ska säljaren skicka med ett genbanksintyg som bevis på att djuret är med i genbank.

Information som säljaren ansvarar för

Säljaren av djuret ansvarar själv för alla uppgifter i fritexten i annonsen.

Mönstring

En del av djuren inom avels- och härstamningsregistret mönstras en gång om året. En mönstrare gör en bedömning av kropp, päls- och ullegenskaper för djuret. Resultatet förs in i Elitlamm och ligger till grund för den avelsvärdering som görs inom vissa raser.

Riksbedömning

Under sensommaren görs en mer avancerad mönstring av baggar på ett tjugotal platser i Sverige. Riksdomare mönstrar djuren och djurägaren får ett riksbedömningsprotokoll för sitt djur.

Avelsvärdering

Inom Elitlamm Avel görs varje år vid två tillfällen avelsvärdering på djur. En av världens mest moderna avelsvärderingssystem används för att jämföra djur inom samma ras, med målet att åstadkomma avelsframsteg. Djur av raserna gotlandsfår, leicester, finull, rya, texel, suffolk, dorset, oxford down, shropshire och jämtlandsfår deltar i avelsvärderingen. Även vissa korsningar får avelsvärden.

Emblem guidar dig bland djuren

Emblem uppe i högra hörnet på annonsen visar vilken dokumentation som finns om djuren som säljs.
     Djuret är med i det officiella avels- och härstamningsregistret.
     Djuret är mönstrat och emblemet visas för gotlandsfår och leicester som är pälsmönstrade, för finullsfår som är ullmönstrade och ryafår som är ryamönstrade. Alla mönstringsuppgifter måste vara registrerade för att emblemet för mönstrat djur ska visas.
     Djuret har avelsvärden.
      Djuret är ett genbanksdjur inom Föreningen Svenska Allmogefår FSA.
      Djuret är ett riksbedömt djur av köttras.
      Dorperfår som har tagging (Bedömning) med resultat 4 eller 5.

Om annonsen innehåller flera djur visas de emblem som gäller för alla annonsens djur. Dvs om bara ett djur i annonsen är ett avelsdjur så visas inte emblemet för avelsregistret. Emblemen visas också på de individuella djurkorten i annonsen.Cloud: DeploymentDate:2024-05-06 20:19, Version:1.163.0, Build:3058
WebConfig: Version:1.163.0, BatchId:25