Aktuella kurser

På denna sida hittar du aktuella kurser för att lära mer om Elitlamm.

Kurser hösten 2023

Välkommen till höstens elitlammskurser!

Här hittar du datum för höstens kurser, alla genomförs via Teams med Titti Strömne som kursledare. Vi öppnar anmälningar till kurserna efterhand.

Stalljournalskurs
Tisdag 10 oktober 19.30-20.30
Torsdag 12 oktober 19.30-20.30

På den här kursen har du möjlighet att få en rejäl genomgång av hur journalföring i Elitlamms Stalljournal fungerar. Stalljournalen ingår i Elitlamm Avel & Produktion och Elitlamm Fritid, så du behöver ha något av dessa program. Kursen passar både för dig som ännu inte startat din journal eller för dig som startat journalen men vill ha mer kunskap om hur den fungerar. Observera att vi under kursen inte kan ta upp frågor som rör en enskild besättning.

Kurskostnad: 260kr+moms

Anmäl dig HÄR


Fokus på hälsa
Tisdag 24 oktober 19.30-20.30

Vi lägger helt fokus på djurhälsa på den här kursen. Vi går igenom hur du registrerar sjukdoms- och hälsouppgifter i programmet samt pratar om på vilket sätt du har nytta av det i hälsoarbetet i din besättning. Kursen passar både för dig som har Elitlamm Avel & Produktion och dig som har Elitlamm Fritid.

Kurskostnad: 260kr+moms

Anmäl dig HÄR


Uppföljning i Elitlamm Avel & Produktion
Tisdag 21 november 19.30-20.30

Uppföljning och statistik är väsentligt för att utveckla en besättning. Vilka siffror och vilket underlag kan du få ut ur ditt Elitlamm? Vi studerar Gårdsfacit, Uppföljningsanalys, Hull och Tillväxt.

Kursen ger dig kunskap och underlag som gör det lättare att ta kloka och välgrundade beslut kring din fårhållning. Kursen vänder sig till dig som har Elitlamm Avel & Produktion och redan kan grunderna.

Kurskostnad: 260kr+moms

Anmäl dig HÄR


Genbank för allmogefår i Elitlamm Avel & Produktion
Torsdag 23 november 19.30-20.30

Årets sista Elitlammskurs handlar om hur det är att ha genbank i Elitlamm. Vi visar vilka funktioner som finns speciellt för genbanken i programmet Elitlamm Avel & Produktion. Vi tittar på hur man registrerar egenskaper för genbanksdjur och när man ska göra vad, för att kunna redovisa sin årsrapport till genbanken. Goda möjligheter att ställa frågor och diskutera! Kursen vänder sig både till dig som har Avel & Produktion, men även till dig som nu har AvelMini och bara är nyfiken på det större programmet.
Kurskostnad: 260kr+moms
Anmäl dig HÄRAlla kurser arrangeras av Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm i samarbete med Glada Fåret.

Kurser 2024

De två kurserna om avel och avelsvärden blev fullbokade i höst och vi återkommer nästa höst med nya avelskurser! Här kan du se vad avelskursen innehåller:
Fokus på Avel
Den här kursen är bra att gå inför inköp av avelsdjur, för urval av egna livdjur, för att sätta avelsmål och för att se besättningens utveckling.
  • Vi går igenom funktioner i Elitlamm Avel & Produktion som du har nytta av i ditt avelsarbete.
  • Vi tittar bland annat på anpassade djurlistor, testa släktskap, baggplanen och avelskompassen.
  • Vad betyder avelsvärdena och hur kan du använda dem?
Både vår och höst kör vi våra kurser Kom igång med Elitlamm Avel & Produktion. De passar dig som ganska nyligen börjat med programmet (funkar även för dig som använder Fritid) och vill ha en genomgång av de vanligaste funktionerna som betäckning, lamning och köp & sälj. Även du som ännu inte använder Elitlamm eller du som iidag använder Elitlamm AvelMini, men är nyfiken på vårt större program, kan gå kursen.
Cloud: DeploymentDate:2023-09-07 21:42, Version:1.156.6, Build:2963
WebConfig: Version:1.156.6, BatchId:25