Aktuella kurser

På denna sida hittar du aktuella kurser för att lära mer om Elitlamm.

Nya digitala elitlammskurser i höst!

Vi återkommer till hösten med nya kurser, både kom-igång-kurser och tema-kurser. Har du idéer om tema på kurser, hör av dig till support@elitlamm.com

Cloud: DeploymentDate:2021-06-04, Version:1.129.4, Build:2472
WebConfig: Version:1.129.4, BatchId:19