GutefårAkademin

Föreningen GutefårAkademin (GFA) är en av två föreningar som arbetar med att bevara gutefåret. Föreningen vill "bevara ättlingar till de behornade gotlandsfår som räddades 1920-1950-talen beträffande egenskaper, beteenden och utseenden". GFA har ett tjugotal besättningar som de ansvarar för i sin genbank.


Om du är intresserad av gutefår och vill vara med och bevara rasen, läs mer på föreningens hemsida hornfar.se Där hittar du mer information om gutefåren, föreningens verksamhet och tidning. Där kan du också ansöka om att bli medlem och att bli genbank. 


Läs mer hur du går med i Elitlamm HÄR!

Support & Hjälp

Man kan säga att GutefårAkademin (GFA) och Elitlamm har delat ansvar för djuren i genbanken. Om du behöver hjälp med hur du ska registrera något i programmet vänder du dig till support@elitlamm.com 

Alla andra frågor som t ex att hitta lämplig bagge eller om djurens egenskaper så vänder du dig till GutefårAkademin. Mailadress till genbanksansvarig hittar du på GFAs hemsida hornfar.se

Cloud: DeploymentDate:2024-07-04 10:58, Version:1.164.0, Build:3067
WebConfig: Version:1.164.0, BatchId:26