Föreningen Svenska Allmogefår 

Föreningen Svenska Allmogefår (FSA) arbetar med att "bevara allmogefåren i sin mest oförädlade form med levande genbanker som bas och vill främja kontakten mellan allmogefårägare i Sverige". Det finns 11 raser av allmogefår och mer än 800 besättningar.

        

 

Genbanken är en stambok över alla renrasiga allmogefår som föreningen ansvarar för. Om du är intresserad av allmogefår och vill vara med och bevara allmogefåren, läs mer på föreningens hemsida allmogefar.se Där kan du läsa mer om varje ras och om föreningens verksamhet och tidning.  Där kan du också ansöka om att bli medlem i FSA och att bli genbank. Varje ras har en egen genbanksansvarig som du kan vända dig till för att få råd och hjälp. När du är redo för att skaffa dina allmogefår, gör sakerna i rätt ordning:

 

1. Bli medlem i FSA

2. Logga in som medlem på hemsidan och läs om genbanksanslutning

3. Gå med i Elitlamm

4. Elitlamms support hjälper dig att registrera in dina djur

5. Ansök på FSA:s hemsida om att ansluta din besättning till genbank


www.allmogefar.se


Läs mer om hur du går med i Elitlamm HÄR!

Allmogeraser

Brännöfår

Dala Pälsfår

Fjällnäsfår

Gestrikefår

Helsingefår

Klövsjöfår

Roslagsfår

Svärdsjöfår

Tabacktorpsfår

Värmlandsfår

Åsenfår

Support & frågor

Man kan säga att FSA och Elitlamm har delat ansvar för djuren i genbanken. Om du behöver hjälp med hur du ska registrera något i programmet vänder du dig till support@elitlamm.com 

För alla andra frågor som rör genbanken, som t ex att hitta lämplig bagge eller om djurens egenskaper så vänder du dig till din genbanksansvarig. Mailadress till alla genbanksansvariga hittar du på FSAs hemsida www.allmogefar.se

Genbanksemblem i annonser

 Djur som säljs av en genbanksbesättning på Elitlamms Marknadsplats har emblem som visar att det är ett genbanksdjur. Där visas också genbanksnummer.

Cloud: DeploymentDate:2024-04-15 08:26, Version:1.162.0, Build:3049
WebConfig: Version:1.162.0, BatchId:25