Föreningen Gutefåret

Föreningen Gutefåret (FGF) är en av två föreningar som arbetar med att bevara gutefåret. "Föreningen har till uppgift att bevara rasrena gutefår som ett viktigt kulturarv i den svenska husdjurshållningen." FGF har ca 90 besättningar som de ansvarar för i sin genbank.

 


Om du är intresserad av gutefår och vill vara med och bevara rasen, läs mer på föreningens hemsida gutefar.se Där hittar du mer information om gutefåren, föreningens verksamhet och tidning. Där kan du också ansöka om att bli medlem och att bli genbank.

 

Läs mer om hur du går med i Elitlamm HÄR!

Support & Frågor

Man kan säga att Föreningen Gutefåret (FGF) och Elitlamm har delat ansvar för djuren i genbanken. Om du behöver hjälp med hur du ska registrera något i programmet vänder du dig till support@elitlamm.com 

Alla andra frågor som t ex att hitta lämplig bagge eller om djurens egenskaper så vänder du dig till Föreningen Gutefåret. Mailadress till genbanksansvarig hittar du på FGFs hemsida gutefar.se

Cloud: DeploymentDate:2024-04-15 08:26, Version:1.162.0, Build:3049
WebConfig: Version:1.162.0, BatchId:25